Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-2008 ]

1103100/11378/Β0012/16.10.2008 Οι μόνιμοι κάτοικοι αλλοδαπής που αποκτούν τόκους από ομολογιακά δάνεια ελληνικών επιχειρήσεων απαλλάσσονται της φορολογίας.

(Οι μόνιμοι κάτοικοι αλλοδαπής που αποκτούν τόκους από ομολογιακά δάνεια ελληνικών επιχειρήσεων απαλλάσσονται της φορολογίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Οι μόνιμοι κάτοικοι αλλοδαπής που αποκτούν τόκους από ομολογιακά δάνεια ελληνικών επιχειρήσεων απαλλάσσονται της φορολογίας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί τόκων ομολογιακού δανείου που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα από ελληνική επιχείρηση, όταν οι τόκοι αυτοί καταβάλλονται σε μόνιμο κάτοικο αλλοδαπής, δεν υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις Διμερείς Συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, καθόσον η εν λόγω απαλλαγή χορηγείται με βάση την εσωτερική μας νομοθεσία (παρ. 1 άρθρου 31 ν.2682/1999 και παρ. 8 άρθρου 26 ν.2789/2000).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο