Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-2008 ]

1071899/1304/Α0012/3.7.2008 Φορολογική μεταχείριση τόκων καταθέσεων.

(Φορολογική μεταχείριση τόκων καταθέσεων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 3 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση τόκων καταθέσεων.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε., που έχει ισχύ για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2007 και μετά, οι τόκοι καταθέσεων στην αλλοδαπή, που αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατοίκους Ελλάδας έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τους τόκους καταθέσεων ημεδαπής, δηλαδή φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) και εξάντληση της περαιτέρω φορολογικής υποχρέωσης.

2.    Με βάση τις οδηγίες που παρέχονται στο φυλλάδιο οδηγιών, στους κωδικούς αριθμούς 659-660 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αναγράφονται μεταξύ άλλων τα ποσά εισοδήματος τα οποία φορολογούνται με ειδικό τρόπο όπως οι τόκοι των καταθέσεων τραπεζών.

3.    Συνεπώς με βάση τα παραπάνω, οι τόκοι καταθέσεων σε τράπεζες του εξωτερικού θα πρέπει πλέον να δηλώνονται στους κωδικούς 659-660 της φορολογικής δήλωσης, δεδομένου ότι φορολογούνται με ειδικό τρόπο και όχι στους κωδικούς 295-296 που δηλώνονται τα εισοδήματα από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται όμως με τις γενικές διατάξεις.

4.    Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να γίνει νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ενδιαφερόμενου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο