Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-12-1995 ]

ΠΟΛ.1330/27.12.1995 Ανακοίνωση για τις ισχύουσες Συμβάσεις (Γενικές) Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος ως επίσης και για τις ισχύουσες Συμφωνίες (Μερικές) Φορολογίας κερδών ναυτιλιακών και αεροπορικών επιχειρήσεων που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλα κράτη

(Ανακοίνωση για τις ισχύουσες Συμβάσεις (Γενικές) Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος ως επίσης και για τις ισχύουσες Συμφωνίες (Μερικές) Φορολογίας κερδών ναυτιλιακών και αεροπορικών επιχειρήσεων που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλα κράτη)

Κατηγορία: Δ.Ο.Σ. (Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων)

ΠΟΛ 1330

Ανακοίνωση για τις ισχύουσες Συμβάσεις (Γενικές) Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος ως επίσης και για τις ισχύουσες Συμφωνίες (Μερικές) Φορολογίας κερδών ναυτιλιακών και αεροπορικών επιχειρήσεων που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλα κράτη 1120090/1036/0008Α/ΠΟΛ. 1330/27.10.1995 Σε συνέχεια των ΠΟΛ. 1224/26.10.1990 και 1211/30.9.1992 σας στέλνουμε, συνημμένα, καταστάσεις που περιλαμβάνουν:

α) τα Κράτη με τα οποία έχει υπογράψει η χώρα μας Συμβάσεις (Γενικές) Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος, τους νόμους με τους οποίους αυτές κυρώθηκαν και τα ΦΕΚ με τα οποία δημοσιεύθηκαν,
β) τα Κράτη με τα οποία η χώρα μας έχει υπογράψει Συμφωνίες (Μερικές) για τη Φορολογία των κερδών ναυτιλιακών και αεροπορικών επιχειρήσεων, τους νόμους με τους οποίους αυτές κυρώθηκαν, τα ΦΕΚ με τα οποία δημοσιεύθηκαν, καθώς και τα κέρδη στα οποία αναφέρονται. Επισημαίνεται ότι, σε περιπτώσεις που μεταξύ της Ελλάδος και ενός άλλου Κράτους έχει υπογραφεί Γενική Σύμβαση με τις διατάξεις της οποίας διατηρείται σε ισχύ παλαιότερη Μερική Συμφωνία, σημειώνεται το οικείο Αρθρο σε ιδιαίτερη στήλη.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο