Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-02-2008 ]

1018034/288/Α0012/18.2.2008 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πράξεις repos.

(Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πράξεις repos.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πράξεις repos.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), μεταξύ άλλων, στους τόκους οποιασδήποτε μορφής κατάθεσης οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και προκύπτουν στην Ελλάδα.

2.    Ως τόκοι καταθέσεων, με βάση τις ίδιες διατάξεις, θεωρούνται και τα εισοδήματα που προκύπτουν από πράξεις, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν.3632/1928 (ΦΕΚ 137 Α΄) που προστέθηκαν με το άρθρο 74 του ν.1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α΄) και όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με την παρ.1 του άρθρου 19 του ν.2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α΄) τα οποία λαμβάνουν οι δικαιούχοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

3.    Με τις ίδιες διατάξεις επίσης, ορίζεται ότι με την παρακράτηση του φόρου αυτού (10%) εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων των τόκων.

4.    Ύστερα από τα παραπάνω, σας πληροφορούμε ότι στα εισοδήματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο από πράξεις REPOS επιβάλλεται φόρος με φορολογικό συντελεστή 10% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε οποιαδήποτε περαιτέρω ειδικότερη πληροφορία θα πρέπει να μας απευθύνετε συγκεκριμένο ερώτημα παρέχοντας μας όλα τα στοιχεία της συγκεκριμένης περίπτωσης για την οποία ενδιαφέρεστε.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο