Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-06-2008 ]

1067468/1236/Α0012/24.6.2008 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών μελών ετερόρρυθμης εταιρίας.

(Φορολογική μεταχείριση αμοιβών μελών ετερόρρυθμης εταιρίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβών μελών ετερόρρυθμης εταιρίας.

Σε απάντηση του από 12-6-08 τηλετυπήματός σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι όπως αναφέρουμε και στην παράγραφο 4 του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας, οι κάθε είδους αμοιβές των μελών της ετερόρρυθμης εταιρίας, μετά την αφαίρεση της επιχειρηματικής αμοιβής, δε φορολογούνται στο όνομα των φυσικών προσώπων αλλά μόνο στο όνομα του νομικού προσώπου, ακόμα και στην περίπτωση που τα μέλη της Ε.Ε. έχουν εκδώσει δελτία παροχής υπηρεσιών προς την εταιρία.

Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων-μελών της Ε.Ε θα δηλωθούν τα κέρδη της χρήσης που τους αναλογούν με βάση τα ποσοστά συμμετοχής τους στην ετερόρρυθμη εταιρία και θα συμπεριληφθούν στους κωδικούς 431 και 432 του πίνακα 6. Τα κέρδη δηλώνονται στους κωδικούς αυτούς μετά την αφαίρεση του φόρου της εταιρίας που αναλογεί σε αυτά.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο