Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-05-2008 ]

1048647/846/Α0012/21.5.2008 Υποβολής δήλωσης.

(Υποβολής δήλωσης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Υποβολής δήλωσης.

1.    Όπως είναι γνωστό οι λόγοι λύσης της προσωπικής εταιρίας καθορίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Μεταξύ των λόγων λύσης της εταιρίας, περιλαμβάνεται και ο θάνατος του εταίρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 773 του Α.Κ., η εταιρία λύνεται με το θάνατο ενός από τους εταίρους.

Μπορεί όμως να συμφωνηθεί ότι η εταιρία θα συνεχισθεί είτε μεταξύ των λοιπών εταίρων, είτε μεταξύ αυτών και των κληρονόμων εκείνου που πέθανε.

Κατά το άρθρο 77 του ιδίου κώδικα «Η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και μετά τη λύση της, εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες και ο σκοπός της εκκαθάρισης.

2.    Κατά συνέπεια, για την περίπτωση που αναφέρεσθε, εάν από το συμφωνητικό σύστασης της ετερόρρυθμης εταιρίας δεν προβλέπεται η συνέχιση της εταιρίας μετά το θάνατο ενός από τους εταίρους και δεν συμφωνήθηκε η συνέχιση της εταιρίας μεταξύ των λοιπών εταίρων και των κληρονόμων, η λύση της εταιρίας επήλθε με το θάνατο του εταίρου.

Σε περίπτωση συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης αυτής μετά τη λύση της, αυτή θα φορολογηθεί ως αστική άτυπη εταιρία.

Τα παραπάνω, ως θέματα πραγματικά, ελέγχονται από την Υπηρεσία σας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο