Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-2008 ]

1108342/2139/Α0012/8.4.2008 Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης.

(Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ν.2238/1994), σε φόρο υπόκεινται οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα. οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

2.    Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ΚΦΕ (ν.2238/1994). Τα καθαρά κέρδη των υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ μεταξύ των οποίων και οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα. Φορολογούνται επ' ονόματι αυτών με συντελεστή που ορίζεται στο άρθρο αυτό.

3.    Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται λόγω εξωσυμβατικής χρήσης του ακινήτου αποτελεί εισόδημα από ακίνητα (Α΄ κατηγορία) και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.2238/1994 (σχετικό 1049492/771/Α0012/26.4.1994).

4.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι προκειμένου να φορολογηθεί το εισόδημα μιας κοινωνίας αστικού δικαίου με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ΚΦΕ (ν.2238/1994), αυτή πρέπει να λειτουργεί ως κοινωνία αστικού δικαίου που να ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα.

Συνεπώς, για την περίπτωση, που αναφέρεσθε, της εκμίσθωσης από κοινωνία κληρονόμων ενός ακινήτου σε τρίτους, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν αυτό ως επιχείρηση (ξενοδοχείο) και κατόπιν δικαστικής αποφάσεως οι μισθωτές κατέβαλαν συμπληρωματικά ποσό αποζημίωσης χρήσης για κάθε μήνα για το χρονικό διάστημα μέχρι που τελικά αυτοί απεβλήθησαν από το μίσθιο ξενοδοχείο, αυτό θα φορολογηθεί ως εισόδημα Α' κατηγορίας (από ακίνητα) επΆ ονόματι των δύο μελών της κοινωνίας κληρονόμων, καθόσον οι δικαιούχοι της αποζημίωσης - συνιδιοκτήτες του ακινήτου, κατά το διάστημα αυτό, δεν ιδιοχρησιμοποιούσαν και δεν εκμεταλλεύονταν το ακίνητο ως ξενοδοχείο επιχείρηση - (Δ΄ κατηγορίας εισόδημα), αλλά ως εκμισθωτές ακινήτου (εισόδημα Α΄ κατηγορίας).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο