Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-12-2008 ]

1124282/2297/Α0012/15.12.2008 Έντοκη επιστροφή καταβληθέντων φόρων με βάση δικαστική απόφαση.

(Έντοκη επιστροφή καταβληθέντων φόρων με βάση δικαστική απόφαση.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ:


ΘΕΜΑ: Έντοκη επιστροφή καταβληθέντων φόρων με βάση δικαστική απόφαση.

Σε συνέχεια του 1094710/1790/Α0012/17-11-2008 απαντητικού εγγράφου μας (συνημμένο) προς την υπηρεσία σας και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την οποία ζητάτε διευκρινίσεις σχετικά με την παράγραφο 3 του ως άνω εγγράφου, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2120/1993, όταν στη δικαστική απόφαση αναφέρεται ότι η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου είναι έντοκη, τότε η ΔΟΥ υποχρεούται σε άμεση εκτέλεση της απόφασης σύμφωνα με τα όσα ρητά ορίζονται σε αυτήν. Διαφορετικά έχει το θέμα, όταν δεν ορίζεται από τη δικαστική απόφαση ότι η επιστροφή του φόρου πρέπει να γίνει έντοκα αλλά ότι πρέπει απλώς να επιστραφεί το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε αχρεωστήτως, οπότε η επιστροφή φόρου είναι έντοκη μόνο στην περίπτωση που παρέλθει εξάμηνο από την κοινοποίηση της απόφασης στη ΔΟΥ χωρίς αυτή να εκκαθαρίσει τη δήλωση του φορολογουμένου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο