Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-12-2008 ]

1111012/2064/Α0012/2.12.2008 Έκπτωση εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

(Έκπτωση εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

Στα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης συμπεριλαμβάνονται, εκτός των άλλων οι αμοιβές που καταβάλλονται για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις γενικά, τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

2.    Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό, με το Ο. 1823/9-6-1987 έγγραφό της, ότι το τεχνητό στήθος δεν μπορεί να λεχθεί ότι είναι όργανο αναγκαίο για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Κατά συνέπεια η δαπάνη για την τοποθέτησή του δεν εμπίπτει στα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και δεν μειώνει το φόρο του φορολογουμένου.

3.    Επειδή στη συγκεκριμένη απόδειξη που μας στείλατε αναφέρεται ως αιτιολόγηση η «διόρθωση δυσμορφίας» χωρίς να ορίζεται το συγκεκριμένο μέρος του σώματος και ο τρόπος που έγινε, δηλαδή με αντικατάσταση μέλους του σώματος ή τοποθέτησης οργάνου αναγκαίου για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού ή όχι, πρέπει να ζητήσετε από τη φορολογούμενη περισσότερα στοιχεία (από την κλινική ή από το γιατρό) για το είδος της επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε αυτή και εάν αυτή έγινε σε κλινική ή στο ιατρείο.

Αν διαπιστωθεί ότι πρόκειται για τοποθέτηση στήθους ή άλλου οργάνου μη αναγκαίου για τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, η δαπάνη αυτή δε συμπεριλαμβάνεται στα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και επομένως δεν μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει.

Αν, όμως, πρόκειται για διόρθωση δυσμορφίας άλλου μέλους του σώματος, για λόγους υγείας, τότε το ποσό που καταβλήθηκε γιΆ αυτό το λόγο εκπίπτει.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο