Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-10-2008 ]

1086983/1535/Α0012/14.10.2008 Φορολόγηση κατοίκου εξωτερικού με αναπηρία και με δύο τέκνα ανάπηρα που αποκτά εισόδημα από ενοικιαζόμενα αγροκτήματα στην Ελλάδα.

(Φορολόγηση κατοίκου εξωτερικού με αναπηρία και με δύο τέκνα ανάπηρα που αποκτά εισόδημα από ενοικιαζόμενα αγροκτήματα στην Ελλάδα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολόγηση κατοίκου εξωτερικού με αναπηρία και με δύο τέκνα ανάπηρα που αποκτά εισόδημα από ενοικιαζόμενα αγροκτήματα στην Ελλάδα.

Σε απάντηση της από 28-6-2008 αίτησής σας, που μας στάλθηκε με το αριθ. πρωτ. Π3α/Φ.29/Γ.Π. 93850/13-8-08 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Α.Μ.Ε.Α. του Υπουργείου Υγείας, και κατανοώντας την κατάστασή σας και το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, σας πληροφορούμε ότι η απάντηση που σας δόθηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δράμας με το 24027/28-12-20007 έγγραφό της είναι ορθή και αυτά που σας γνώρισε είναι τα ισχύοντα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Από τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) προβλέπεται η επιβολή φόρου επί του δηλωθέντος εισοδήματος πέντε τοις εκατό (5%) στο πρώτο (αφορολόγητο) κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας, ανεξάρτητα του ύψους του εισοδήματος, και δεν υπάρχει το δικαίωμα εκπτώσεων, εφόσον είστε κάτοικος αλλοδαπής και υποβάλλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.

Επομένως, το αίτημά σας για απαλλαγή από το βεβαιωμένο φόρο, λόγω της αναπηρίας της δικής σας και των τέκνων σας, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, επειδή δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο