Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-2008 ]

1077949/1388/Α0012/1.10.2008 Φορολόγηση εισοδήματος που προέκυψε στην αλλοδαπή και έγινε παρακράτηση φόρου από αυτήν.

(Φορολόγηση εισοδήματος που προέκυψε στην αλλοδαπή και έγινε παρακράτηση φόρου από αυτήν.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολόγηση εισοδήματος που προέκυψε στην αλλοδαπή και έγινε παρακράτηση φόρου από αυτήν.

1.    Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή από άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48.

2.    Επίσης σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο καθαρό εισόδημα εκπίπτει το ποσό το φόρου που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν μέχρι όμως του ποσού του φόρου που αναλογεί για αυτό το εισόδημα στην Ελλάδα. Για την εξεύρεση του ποσού αυτού του φόρου, το ποσό του φόρου που προκύπτει στην Ελλάδα στο συνολικό εισόδημα ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και μερίζεται ανάλογα με τα δύο τμήματα του εισοδήματος στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

Δεν εκπίπτει ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήματος έχει φορολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 με εξάντληση της φορολογικής του υποχρέωσης.

3.    Περαιτέρω η χώρα μας δεν έχει συνάψει με την Δημοκρατία της Σερβίας ιδιαίτερη διακρατική συμφωνία περί αποφυγής διπλής φορολογίας.

4.    Ύστερα από τα παραπάνω:

α) δυνατότητα συμψηφισμού του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή υπάρχει μόνο για τον φόρο που αντιστοιχεί στο εισόδημα που αποδεδειγμένα προέκυψε στην αλλοδαπή (Σερβία) από την συγκεκριμένη συναλλαγή μέχρι όμως το ποσό του οφειλομένου φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα.
β) Το εισόδημα αυτό θα αναγραφεί στον πίνακα ΣΤ' του εντύπου Ε3 στους κωδικούς 548 και 549 αντίστοιχα της εμπορίας και παροχής υπηρεσιών, ο δε φόρος που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή στον πίνακα 8 του εντύπου Ε1 στον κωδικό 651.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο