Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-09-2008 ]

1083115/1488/Α0012/29.9.2008 Δαπάνη εξωσωματικής γονιμοποίησης.

(Δαπάνη εξωσωματικής γονιμοποίησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Δαπάνη εξωσωματικής γονιμοποίησης.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ), το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ετησίου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

2.    Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, μεταξύ άλλων, θεωρούνται οι αμοιβές που καταβάλλονται για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις γενικά, καθώς και τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη στο νοσοκομείο ή στην κλινική.

3.    Από τα παραπάνω και σύμφωνα με τα παραστατικά που προσκομίζετε (ΑΠΥ αμοιβής γιατρού και κλινικής) προκύπτει ότι οι δαπάνες για εξωσωματική γονιμοποίηση εμπίπτουν στην έννοια της προαναφερόμενης φορολογικής διάταξης, αποτελούν, δηλαδή, ιατρικές δαπάνες και μειώνουν το φόρο εισοδήματος, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο