Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-2008 ]

1084859/1481/Α0012/7.8.2008 Έκπτωση δαπανών από το εισόδημα που αφορούν αμοιβές σε διερμηνείς νοηματικής γλώσσας που καταβάλλουν τα κωφά - βαρήκοα άτομα.

(Έκπτωση δαπανών από το εισόδημα που αφορούν αμοιβές σε διερμηνείς νοηματικής γλώσσας που καταβάλλουν τα κωφά - βαρήκοα άτομα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπανών από το εισόδημα που αφορούν αμοιβές σε διερμηνείς νοηματικής γλώσσας που καταβάλλουν τα κωφά - βαρήκοα άτομα.

2.    Με το υπ' αριθμ. 266/26.2.2008 έγγραφό σας αναφέρετε ότι με τον Ν.2817/2000 αναγνωρίστηκε η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ως γλώσσα των Κωφών - Βαρήκοων Ατόμων.

Επίσης, με τον Ν.3106/2003 (άρθρο 15) και την υπ' αριθμό Π3β/Φ.ΘΕΣΜ/οικ.13406/06 (ΦΕΚ. 1708/2006 τ.Β΄) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανατέθηκε στην Ομοσπονδία σας η εκπόνηση Προγραμμάτων Διερμηνείας Νοηματικής Γλώσσας και με την υπ' αριθμό Π3β/Φ.ΘΕΣΜ/οικ. 143575/2006 (ΦΕΚ 1808/2002 τ. Β΄) ορίστηκε η διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος και εγγράφηκε για πρώτη φορά το 2006 ο ΚΑΕ 2561 στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Κατόπιν αυτών, όσον αφορά τη Φορολογία Εισοδήματος, η Ομοσπονδία σας διατυπώνει το αίτημα οι δαπάνες που αφορούν αμοιβές σε διερμηνείς και καταβάλλονται από τα μέλη της να εκπίπτουν από το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους.

Ωστόσο, από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), δηλαδή τα άρθρα 8 και 9, δεν προβλέπεται έκπτωση από το εισόδημα ή μείωση του φόρου, αντίστοιχα, για δαπάνες που αφορούν αμοιβές σε διερμηνείς τις οποίες καταβάλλουν τα κωφά- βαρήκοα άτομα και δεν αντιμετωπίζεται επί του παρόντος τροποποίηση των διατάξεων αυτών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο