Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2008 ]

1070754/1309/Α0012/30.7.2008 Ισχύς των διατάξεων της 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ. 1042/8.2.1993 διαταγής.

(Ισχύς των διατάξεων της 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ. 1042/8.2.1993 διαταγής.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Ισχύς των διατάξεων της 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 διαταγής.

1.    Με τις διατάξεις του ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330Α΄/24-12-2002), οι εκπτώσεις από το εισόδημα ορισμένων δαπανών, μεταξύ των οποίων τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, μετατράπηκαν σε μειώσεις από το φόρο, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού ετήσιου ποσού αυτών των εξόδων που πραγματοποιούνται από 1-1-2003 και μετά.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3296/2004, το παραπάνω ποσοστό αυξήθηκε σε είκοσι τοις εκατό (20%), για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1-1-2005 και μετά.

2.    Στα πιο πάνω έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης συνεχίζουν να περιλαμβάνονται οι κατηγορίες δαπανών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ.8 του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1042/8.2.1993 και συνεπώς συνεχίζει να ισχύει και η ερμηνεία που δόθηκε με την εγκύκλιο αυτή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο