Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-1995 ]

ΠΟΛ.1325/21.12.1995 Τρόπος καταβολής των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και των τελών χρήσης Μηχανημάτων Εργων

(Τρόπος καταβολής των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και των τελών χρήσης Μηχανημάτων Εργων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1142857/6533/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ - Λοιπών Φορολογιών

ΠΟΛ 1325

ΘΕΜΑ: Τρόπος καταβολής των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και των τελών χρήσης Μηχανημάτων Εργων.

Με διατάξεις που έχουν περιληφθεί σε φορολογικό νομοσχέδιο του οποίου επίκειται η ψήφιση από τη Βουλή, ορίζεται ότι, από 1.1.1996:

- το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) δραχμών, που προβλέπεται από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν.2367/1953, όπως ισχύει, μέχρι το οποίο τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εφάπαξ, αυξάνεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές, περιλαμβανομένων και των συνεισπραττομένων ποσών,

- τα ετήσια τέλη χρήσης Μηχανημάτων Εργων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν.2052/1992 καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εφάπαξ και χωρίς έκπτωση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο