Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-07-2008 ]

1078186/1267/Α0012/17.7.2008 Αναγνώριση προς έκπτωση της δαπάνης αγοράς φαρμάκων.

(Αναγνώριση προς έκπτωση της δαπάνης αγοράς φαρμάκων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προς έκπτωση της δαπάνης αγοράς φαρμάκων.

Απαντώντας στην από 5-6-2008 αίτησή σας, που μας στάλθηκε από το γραφείο του Διευθυντή του Υφυπουργού, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

Στα έξοδα της ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης δεν περιλαμβάνεται η αγορά φαρμάκων, εκτός από την περίπτωση φαρμακευτικής περίθαλψης στο νοσοκομείο ή την κλινική.

2.    Επίσης, από τις διατάξεις της περ. η΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.3610/2007 και ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1/8/2007 και μετά, προβλέπεται η έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού ετήσιου ποσού διαφόρων δαπανών, όπως π.χ. δαπάνες για δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων, σε ταβέρνες και εστιατόρια, παροχής υπηρεσιών επισκευής κλιματισμού κ.λπ..

Σκοπός της προηγούμενης διάταξης είναι κυρίως ο περιορισμός της φοροδιαφυγής με τη δημιουργία αντικρουόμενων συμφερόντων, αφού για την έκπτωση των δαπανών αυτών θα απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών του Κ.Β.Σ. (αποδείξεων, τιμολογίων κ.λπ.).

3.    Πέραν των ανωτέρω, δεν αντιμετωπίζεται προς το παρόν από την Υπηρεσία μας θέμα έκπτωσης από το εισόδημα ή το φόρο εισοδήματος ως ιατρικό έξοδο της δαπάνης αγοράς φαρμάκων, αλλά θα εξετασθεί σε μελλοντική νομοθετική ρύθμιση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο