Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-05-2008 ]

1051734/912/Α0012/26.5.2008 Έκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

(Έκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου για απόκτηση πρώτης κατοικίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 26 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), όπως η περίπτωση αυτή διαμορφώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.3091/2002 και ισχύει για στεγαστικά δάνεια που έχουν συναφθεί από 1.1.2003 και μετά, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 μειώνεται κατά ποσοστό 20% του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από το φορολογούμενο για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται σε αυτόν με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητο του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τον βαρύνουν.

Το ποσοστό της μείωσης της περίπτωσης αυτής υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου ως 200.000 ευρώ.

Κατά την εφαρμογή αυτών των διατάξεων, αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα 120 τ. μ., το ποσό της δαπάνης που μειώνει το φόρο περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι των 120 τ. μ. επιφάνεια της κατοικίας.

2.    Επίσης, με την 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται ότι στην έννοια της απόκτησης της πρώτης κατοικίας, περιλαμβάνεται μόνο η αγορά, η ανέγερση και η αποπεράτωση πρώτης κατοικίας.

3.    Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, αγοράσατε μετά την 1.1.2003 ένα διαμέρισμα ως πρώτη κατοικία παίρνοντας στεγαστικό δάνειο από τον ΟΕΚ και ταυτόχρονα κάποια τράπεζα σάς χορήγησε την ίδια μέρα ένα συμπληρωματικό στεγαστικό δάνειο για τον ίδιο σκοπό. Επίσης, μας διευκρινίζετε ότι η βεβαίωση που αφορά το στεγαστικό δάνειο από τον ΟΕΚ αναφέρει ότι είναι για αγορά πρώτης κατοικίας, ενώ η βεβαίωση της τράπεζας αναφέρει ότι είναι για επισκευή της εν λόγω πρώτης κατοικίας.

4.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι τόκοι του στεγαστικού δανείου που σας χορήγησε η τράπεζα, όπου στη βεβαίωση της αναφέρει ότι είναι για επισκευή της πρώτης κατοικίας, δεν εκπίπτουν από το εισόδημά σας, εφόσον, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, η βεβαίωση δεν αναφέρει αγορά, ανέγερση ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας, αλλά επισκευή κατοικίας και συνεπώς δεν αναγράφονται στον κωδ. 055 του εντύπου Ε1 της δήλωσης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο