Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-05-2008 ]

1052432/942/Α0012/21.5.2008 Έλεγχος δικαιολογητικών για επιστροφή φόρου πάνω από 1500 ευρώ.

(Έλεγχος δικαιολογητικών για επιστροφή φόρου πάνω από 1500 ευρώ.)

Αθήνα, 21 Μαΐου 2008
Αρ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έλεγχος δικαιολογητικών για επιστροφή φόρου πάνω από 1500 ευρώ.

1.    Σύμφωνα με το 1028034/771/Α0012/31.3.04 έγγραφό μας καθώς και την 104564/2509/0016/16.4.2003/ΠΟΛ.1077 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζεται ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τον έλεγχο των επιστρεφομένων ποσών γίνεται σε περίπτωση που το εκκαθαριστικό είναι πιστωτικό και ξεπερνά το όριο των 1500 ευρώ.

2.    Η προσκόμιση των δικαιολογητικών και των συνυποβαλλόμενων με τη δήλωση εντύπων στη Δ.Ο.Υ., προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος για την επιστροφή φόρου εισοδήματος πάνω από 1500 ευρώ, αυτών που υπέβαλαν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους κρίθηκε απαραίτητη για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, αφορά όλους τους φορολογούμενους.

3.    Με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 της 1014179/258/Α0012/ΠΟΛ.1036/12.2.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ότι οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν τη δήλωση τους ηλεκτρονικά, υποχρεούνται τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών εγγράφων που προβλέπονται κάθε φορά από τη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, να αποστέλλουν ταχυδρομικά με απλή επιστολή που ταχυδρομείται σ' οποιοδήποτε ταχυδρομικό κουτί προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβολής των δηλώσεων, σε φάκελο ο οποίος πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό εκτός των λοιπών στοιχείων, τον ΑΦΜ του φυσικού προσώπου και το μοναδικό αριθμό καταχώρησης της δήλωσης.

4.    Με βάσει τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υποχρεούστε της υποβολής και χειρογράφου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (εντύπου Ε1) παρά μόνο της αποστολής των πρωτότυπων σχετικών δικαιολογητικών, τον Α.Φ.Μ. σας καθώς και τον μοναδικό αριθμό καταχώρησης της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσής σας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο