Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2008 ]

1005205/128/Α0012/9.4.2008 Η δαπάνη για μεταφύτευση μαλλιών δεν μειώνει το φόρο, ως ιατρικό έξοδο, αλλά αφαιρείται από το εισόδημα ως δαπάνη αισθητικής.

(Η δαπάνη για μεταφύτευση μαλλιών δεν μειώνει το φόρο, ως ιατρικό έξοδο, αλλά αφαιρείται από το εισόδημα ως δαπάνη αισθητικής.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 9 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Η δαπάνη για μεταφύτευση μαλλιών δεν μειώνει το φόρο, ως ιατρικό έξοδο, αλλά αφαιρείται από το εισόδημα ως δαπάνη αισθητικής.

1.    Κατά την υποπερ. δδ΄ της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογούμενου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6.000) ευρώ.
Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρείται μεταξύ άλλων και η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

2.    Όπως, διευκρινίστηκε με την αριθ. 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 διαταγή μας, στην έννοια της δαπάνης για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και της δαπάνης για την αγορά και τοποθέτηση στο σώμα του ασθενή οργάνων που είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού π.χ. ακουστικά βαρηκοΐας, γυαλιά όρασης, φακοί επαφής, ξύλινα πόδια ή χέρια, δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προσθήκη μαλλιών στο ανθρώπινο σώμα.

3.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης (ββ) της περίπτωσης η΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα, όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.3610/2007 (ΦΕΚ 258 Α΄/22.11.2007), από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρείται ποσοστό 40% του συνολικού ετήσιου ποσού των δαπανών που ορίζονται στις διατάξεις αυτές, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις 8.000 ευρώ, στις οποίες υποβάλλεται ο ίδιος, η σύζυγός του και τα τέκνα του που τον βαρύνουν. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η δαπάνη σε ινστιτούτα ή κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής.

4.    Με την 1076853/1485/Α0012/ΠΟΛ.1095/2.8.2007 ερμηνευτική διαταγή μας διευκρινίζεται ότι στην δαπάνη σε κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής περιλαμβάνεται η δαπάνη για αδυνάτισμα, αισθητική προσώπου και σώματος, μακιγιάζ, αποτρίχωση, σάουνα, ατμόλουτρα και λοιπές υπηρεσίες καλλωπισμού.

5.    Από τα παραπάνω προκύπτει πως η δαπάνη μεταφύτευσης μαλλιών δεν εντάσσεται στα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και δεν μειώνει το φόρο του φορολογούμενου. Εντάσσεται όμως στις δαπάνες για παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού (ΠΟΛ.1070/3.4.2008) και αφαιρείται από το εισόδημα συναθροιζόμενη με τις άλλες δαπάνες που ορίζονται στη σχετική διάταξη κατά ποσοστό 40% του συνολικού ποσού αυτής και μέχρι ποσού 8.000 ευρώ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο