Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-2008 ]

1040857/181/Α0012/8.4.2008 Τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΤΕ θεωρούνται εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα.

(Τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΤΕ θεωρούνται εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα.)

Αθήνα, 8 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΤΕ θεωρούνται εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα.

1.    Ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα θεωρούνται και τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας ΑΕ βάσει κανονισμού του προσωπικού του από το Λογαριασμό Νεότητας στα ενήλικα τέκνα των υπαλλήλων αυτού από ίδια κεφάλαια. Στο εισόδημα αυτό διενεργείται παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή του, από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ και ο φόρος υπολογίζεται με βάση τη κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 9.

2.    Η φορολογική υποχρέωση για τα εν λόγω ποσά δεν εξαντλείται με την παρακράτηση του φόρου, ο οποίος συμψηφίζεται και ο τυχόν επιπλέον φόρος προκύπτει σύμφωνα με την κλίμακα, λαμβάνοντας υπόψη και τα λοιπά εισοδήματα του φορολογούμενου.

Με βάση τα στοιχεία της δήλωσης του γιου σας εκτός από το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (13.121,56 ευρώ), ορθώς δηλώθηκε ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (22.002,83 ευρώ) το χορηγηθέν ποσό από τον ΟΤΕ, συνεπώς το συνολικό εισόδημά του το οποίο φορολογήθηκε με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ ανέρχεται στο ποσό των 35.124,38 ευρώ.

Τέλος, τροποποίηση των ανωτέρω διατάξεων δεν αντιμετωπίζεται από την Υπηρεσία μας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο