Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-02-2008 ]

1004100/72/Α0012/18.2.2008 Όταν ανακαλείται μερικώς η δήλωση κατά το ποσό της δαπανών για φροντιστήρια ξένων γλωσσών, τα δικαιολογητικά αυτών υπό προϋποθέσεις επιστρέφονται.

(Όταν ανακαλείται μερικώς η δήλωση κατά το ποσό της δαπανών για φροντιστήρια ξένων γλωσσών, τα δικαιολογητικά αυτών υπό προϋποθέσεις επιστρέφονται.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2008
Αρ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Όταν ανακαλείται μερικώς η δήλωση κατά το ποσό της δαπανών για φροντιστήρια ξένων γλωσσών, τα δικαιολογητικά αυτών υπό προϋποθέσεις επιστρέφονται.

1.    Όπως έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση με την 1074572/1511/Α0012/ΠΟΛ.1229/28.8.2000 διαταγή ισχύει μεν ότι η εμπρόθεσμη και με νόμιμο περιεχόμενο υποβαλλόμενη από το φορολογούμενο δήλωση δεσμεύει το φορολογούμενο ως προς τα δηλούμενα στοιχεία και αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του αναλογούντος φόρου επί του δηλούμενου εισοδήματος και γενικά ως φορολογητέα ύλη, δύναται όμως αυτός και μετά την εκκαθάριση της, εφόσον το επιθυμεί, διαχειριζόμενος το δικαίωμα του για έκπτωση ή μη των δαπανών του νοσηλείας, κατ' άρθρο 9 παρ.3 περιπ.α΄ του ΚΦΕ, να ανακαλέσει - τροποποιήσει εν μέρει τη δήλωση του καθόσον αφορά στο κονδύλιο των δαπανών νοσηλείας, υπό την προϋπόθεση όμως ότι έτσι επαυξάνεται η φορολογητέα ύλη της δήλωσής του και δεν υφίσταται περίπτωση τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματός του. Στην περίπτωση αυτή μετά την νέα εκκαθάριση τα δικαιολογητικά των δαπανών νοσηλείας παύουν να αποτελούν στοιχεία του φορολογικού φακέλου του φορολογουμένου, αφού δεν αποδεικνύουν, ούτε δικαιολογούν εν γένει φορολογική εγγραφή, καθιστάμενα φορολογικώς αδιάφορα. Συνακολούθως μπορούν να επιστραφούν στον φορολογούμενο, εφόσον ζητηθούν.

2.    ΚατΆ ανάλογη εφαρμογή της ανωτέρω διαταγής μπορούν να σας επιστραφούν οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που αφορούν φροντιστήρια ξένων γλωσσών με την προϋπόθεση όμως ότι εάν επαυξάνεται η φορολογητέα ύλη της δήλωσής σας, δεν υπάρχει περίπτωση τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματός σας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο