Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-2008 ]

1018983/314/Α0012/17.2.2008 Φορολογική μεταχείριση δαπάνης που καταβάλλεται για παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.

(Φορολογική μεταχείριση δαπάνης που καταβάλλεται για παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.)

Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης που καταβάλλεται για παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.

1.    Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και νόμου μειώνεται κατά ποσοστό 20%  με το ποσό της δαπάνης για παράδοση κατ' οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων ή για φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών, το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο.

2.    Στις ανωτέρω διατάξεις γίνεται αναφορά για έκπτωση από το φόρο ποσοστού 20% επί των δαπανών για δίδακτρα που καταβάλλονται για παράδοση μαθημάτων οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών α) ιδιαίτερα κατΆ οίκον και β) σε φροντιστήρια ή ινστιτούτα όπως έχει γίνει κατά καιρούς δεκτό από τη διοικητική νομολογία.

3.    Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με το 1104328/2411/Α0012/24.11.2006 έγγραφο, επειδή η ελληνική γλώσσα αποτελεί μάθημα της πρώτης, δεύτερης και τρίτης βαθμίδας της δημόσιας εκπαίδευσης, τα ποσά της δαπάνης που καταβάλλεται για μαθήματα γενικά της ελληνικής γλώσσας, είτε αυτά γίνονται σε φροντιστήρια είτε σε ινστιτούτα είτε κατ' οίκον, να μειώνει το φόρο σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις της υποπερ. ββ΄ της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994.

4.    Με την πιο πάνω αίτησή σας, μας πληροφορείτε ότι, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2007, τα δίδακτρα που καταβάλατε για παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, δεν αναγνωρίστηκαν ως δαπάνη από την αρμόδια ΔΟΥ, με την αιτιολογία ότι εκπίπτουν οι δαπάνες για φροντιστήρια ή μαθήματα κάθε ξένης γλώσσας πλην της ελληνικής.

5.    Με βάση τα παραπάνω η δαπάνη που καταβάλατε για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αναγνωρίζεται ως δαπάνη που μειώνει το φόρο σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο