Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-10-2008 ]

1094756/1794/Α0012/17.10.2008 Έκπτωση δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά από το συνολικό εισόδημα στρατιωτικού λόγω αναπηρίας 67%.

(Έκπτωση δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά από το συνολικό εισόδημα στρατιωτικού λόγω αναπηρίας 67%.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά από το συνολικό εισόδημα στρατιωτικού λόγω αναπηρίας 67%.

1.    Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου εκπίπτει ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσό δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ για τον ίδιο το φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα, που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, εφόσον:

α) παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα εφτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό. Δε λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία,

β)    , γ)    δ) είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ή αξιωματικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή αξιωματικοί που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.1579/1950 (ΦΕΚ 286 Α΄) και του ν.δ. 330/1947 (ΦΕΚ 84 Α΄).

2.    Με την Ε. 7411/ΠΟΛ.168/26.6.1972 διαταγή μας διευκρινίσθηκε ότι το ευεργέτημα της έκπτωσης τριπλάσιου αφορολόγητου ποσού (σήμερα έκπτωση 2.400 ευρώ) δικαιούνται όλοι οι ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα αυτή λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο, χωρίς διάκριση, εάν η αναπηρία τους επήλθε από πολεμική αιτία ή σε ειρηνική περίοδο, καθώς επίσης και αν οφείλεται ή όχι στην υπηρεσία. Επίσης, διευκρινίστηκε ότι ως ανάπηροι ειρηνικής περιόδου θεωρούνται αυτοί που εξήλθαν από την υπηρεσία τους λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας και λαμβάνουν σύνταξη για την αιτία αυτή και επομένως δικαιούνται την έκπτωση, εκτός των άλλων, οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που δικαιώθηκαν αναπηρική σύνταξη και παραιτήθηκαν από αυτή για το λόγο ότι επέλεξαν τη σύνταξη με βάση τα έτη της υπηρεσίας τους (σχετική η Ε. 1290/ΠΟΛ.19/30.1.1985 διαταγή μας).

3.    Με την 1017701/306/ΠΟΛ.1040/Α0012/19-2-01 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι το δικαιολογητικό που απαιτείται για την ανωτέρω έκπτωση είναι σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

4.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην περίπτωση που αποστρατευτήκατε από την Υπηρεσία σας και λαμβάνετε αναπηρική σύνταξη ή δικαιούσθε αναπηρική σύνταξη αλλά δεν την λαμβάνετε γιατί παραιτηθήκατε από αυτή για να πάρετε τη σύνταξη με βάση τα έτη υπηρεσίας σας, δικαιούστε την έκπτωση των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ από το συνολικό εισόδημά σας, χωρίς δικαιολογητικά δαπανών.

Εάν, όμως, δε λαμβάνετε αναπηρική σύνταξη από το δημόσιο ταμείο, τότε υπάγεστε στην α΄ περίπτωση της παρ. 1 του παρόντος. Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, δεν δικαιούστε την έκπτωση, διότι η απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής, που μας αποστείλατε συνημμένα δεν ισχύει (εκδόθηκε το έτος 2001 και ισχύει για δύο έτη από την έκδοσή της). Μπορείτε βέβαια να ζητήσετε από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Νομαρχίας όπου βρίσκεται η κατοικία σας την έκδοση νέας γνωμάτευσης, εφόσον συνεχίζετε να έχετε την αναπηρία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο