Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-10-2008 ]

1046208/776/Α0012/14.10.2008 Έκπτωση ή μη εισφορών των μελών του πολιτιστικού και μορφωτικού συλλόγου «Ηπειρωτική Ένωση» προς τον εν λόγω σύλλογο.

(Έκπτωση ή μη εισφορών των μελών του πολιτιστικού και μορφωτικού συλλόγου «Ηπειρωτική Ένωση» προς τον εν λόγω σύλλογο.)

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση ή μη εισφορών των μελών του πολιτιστικού και μορφωτικού συλλόγου «Ηπειρωτική Ένωση» προς τον εν λόγω σύλλογο.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου εκπίπτουν τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται, μεταξύ άλλων, λόγω δωρεάς, προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

2.    Όπως έγινε δεκτό με την 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 εγκύκλιο, η έννοια του κοινωφελούς σκοπού είναι αυτή που δόθηκε από τη νομολογία μέχρι σήμερα, κατά την έννοια του άρθρου 1 του αν.ν.2039/1939 και περιλαμβάνει κάθε κρατικό, φιλανθρωπικό, θρησκευτικό, εθνωφελή, εκπαιδευτικό και γενικά επωφελή στο κοινό ολικά ή μερικά σκοπό.

Αντίθετα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επιδιώκεται κοινωφελής σκοπός όταν αναπτύσσεται δραστηριότητα από την οποία επωφελούνται μόνο τα μέλη (ΣτΕ 2186/1981).

3.    Επομένως, από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι για την εφαρμογή τους, τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται σ' αυτές πρέπει να επιδιώκουν αποκλειστικά κοινωφελείς σκοπούς και όχι παράλληλα με άλλους (σχετ. Γνωμοδ. Ν.Σ.Κ. 377/1977), ενόψει και του είδους των διατάξεων για τις φορολογικές απαλλαγές, που είναι εξαιρετικές (διατάξεις) και που πρέπει επομένως να ερμηνεύονται στενά.

4.    Όπως προκύπτει από το καταστατικό του σωματείου σας, που μας στείλατε συνημμένα, σκοπός του είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των κοινωνικών, μορφωτικών και πνευματικών σχέσεων, η ψυχαγωγία και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του, η άνοδος της πνευματικής και πολιτιστικής στάθμης καθώς και του βιοτικού επιπέδου του ηπειρωτικού λαού.

5.    Από την πιο πάνω περιγραφή  των σκοπών του σωματείου προκύπτει ότι αυτό δεν επιδιώκει αποκλειστικά κοινωφελή σκοπό, εφόσον αποβλέπει κυρίως στην ωφέλεια των μελών του. Περαιτέρω, από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 24 του καταστατικού, από την οποία ορίζεται ότι η τύχη της περιουσίας του νομικού προσώπου, σε περίπτωση διάλυσης του, καθορίζεται από τη γενική συνέλευση, αποδυναμώνεται ο κοινωφελής χαρακτήρας τούτου, αφού ενδέχεται η περιουσία του τελικώς να διατεθεί και για κάλυψη μη κοινωφελούς σκοπού.
Εξάλλου, οι εισφορές που καταβάλλουν τα μέλη υποχρεωτικά λόγω της συμμετοχής τους στο σωματείο, δεν υπάγονται στην έννοια των δωρεών που αφαιρούνται από το εισόδημα.

6.    Συνεπώς τα μέλη σας δεν μπορούν να εκπέσουν από το εισόδημά τους τα χρηματικά ποσά που καταβάλλουν με μορφή δωρεάς στο σωματείο σας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο