Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-08-2008 ]

1080026/1435/Α0012/26.8.2008 Έκπτωση χρηματικών δωρεών προς τους Ιερούς Ναούς της Ευαγγελικής Εκκλησίας.

(Έκπτωση χρηματικών δωρεών προς τους Ιερούς Ναούς της Ευαγγελικής Εκκλησίας.)

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση χρηματικών δωρεών προς τους Ιερούς Ναούς της Ευαγγελικής Εκκλησίας.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρούνται τα ποσά που καταβάλλονται από αυτόν λόγω δωρεάς μεταξύ άλλων και στους Ιερούς Ναούς. Τα ποσά των δωρεών αφαιρούνται, εφόσον υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό (100) ευρώ και δεν πρέπει να έχουν εκπέσει με βάση άλλη διάταξη του παρόντος.

2.    Με βάση, άλλωστε, όσα έχουν διατυπωθεί στην 398/1994 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην έννοια των Ιερών Ναών περιλαμβάνοντα, όχι μόνο οι Ναοί της επικρατούσας Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας, αλλά και οι Ναοί κάθε άλλης γνωστής θρησκείας ή δόγματος, καθώς επίσης και οι χώροι εκείνοι στους οποίους οι ακολουθούντες ορισμένη θρησκεία ή δόγμα συγκεντρώνονται για τέλεση λατρευτικών πράξεων, ή, γενικά, για την εκπλήρωση των λατρευτικών τους καθηκόντων, όπως είναι, οι «ευκτήριοι οίκοι» ή τα «θρησκευτικά εντευκτήρια», που προβλέπονται από τον α.ν. 1363/1938, όπως τροποποιήθηκε από το ν.1672/1939 και το β.δ. 20-5/2.6.1939. Συνεπώς, σύμφωνα με την ίδια γνωμοδότηση, στην πιο πάνω έννοια του Ιερού Ναού περιλαμβάνεται και η Ευαγγελική Εκκλησία, που είναι Ευκτήριος Οίκος, υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργεί στην Ελλάδα νόμιμα, δηλαδή με ειδική άδεια, για την οποία προνοούν τα δύο τελευταία νομοθετήματα και γιΆ αυτό το λόγο η δωρεά χρηματικού ποσού προς την Ευαγγελική Εκκλησία εκπίπτει από το εισόδημα του δωρητή.

3.    Επίσης, στην 523/1997 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που εκδόθηκε σε ερώτημα της Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου σχετικά και με την έννοια των Ιερών Ναών που αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 23 του ν.2459/1997 περί φορολογίας της μεγάλης ακίνητης περιουσίας, επισημαίνεται ότι για τη φορολογική απαλλαγή (που προβλέπεται από αυτή τη διάταξη) ο νόμος δεν τάσσει ουδεμία προϋπόθεση, αναφερόμενη στην οργανωτική μορφή της θρησκευτικής κοινότητας που αποτελεί το ναό (δηλαδή να αποτελεί ΝΠΔΔ ή να έχει τη νομική μορφή ιδρύματος ή σωματείου κ.λπ.) αλλά απλώς η συγκεκριμένη θρησκευτική κοινότητα πρέπει να πρεσβεύει « γνωστή» θρησκεία ή δόγμα, γιατί κατά το Σύνταγμα (άρθρο 13 παρ. 2) η συνδρομή της ιδιότητας αυτής αποτελεί προϋπόθεση της παρεχόμενης από αυτό προστασίας.

Τα ανωτέρω αναφέρονται και στην 337/2002 ατομική γνωμοδότηση του ΝΣΚ που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την 1062150/375/0013/ΠΟΛ.1201/22.7.2002 διαταγή της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου του Υπουργείου μας.

4.    Με βάση τα πιο πάνω, εάν ορισμένη Ευαγγελική Εκκλησία λειτουργεί στην Ελλάδα νόμιμα με ειδική άδεια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που προβλέπουν οι α.ν. 1672/39 και το Β.Δ. 20-5/2.6 39, εμπίπτει στην έννοια του Ιερού Ναού της διάταξης της περ. δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ και συνεπώς η δωρεά χρηματικού ποσού προς αυτήν αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα του δωρητή, εφόσον βέβαια πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις της διάταξης αυτής (σχετ. η 1038514/800/Α0012/4-3-2003 διαταγή μας).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο