Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-2008 ]

1060787/1115/Α0012 Έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.

(Έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.)

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1060787/1115/Α0012


ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.

1.    Απαντώντας στην από 2.6.08 ηλεκτρονική επιστολή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι όπως έγινε δεκτό με την 1040228/645/Α0012/ΠΟΛ.1070/3.4.2008 διαταγή μας οι δαπάνες που καταβάλλονται σε κέντρα διασκέδασης και εστιατόρια εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου, ενώ οι δαπάνες που καταβάλλονται σε αναψυκτήρια δεν εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπ. αα΄ της περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ.

2.    Από τις φωτοτυπίες των αποδείξεων που επισυνάπτονται στην επιστολή σας προκύπτει η καταβολή δαπανών σε κέντρο διασκέδασης και αναψυκτήριο- εστιατόριο. Οι δαπάνες αυτές μπορούν να εκπέσουν σύμφωνα με τα ανωτέρω από το συνολικό σας εισόδημα, εφόσον έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ δικαιολογητικά.

3.    Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, αν συνυποβάλλονται με τη φορολογική δήλωση δικαιολογητικά εκπιπτόμενων δαπανών (όπως π.χ. εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης, ταβερνών κ.λπ.) και παρατηρείται ότι κάποια από τα δικαιολογητικά αυτά έχουν εκδοθεί από το ίδιο κατάστημα, την ίδια μέρα, η διερεύνηση της πραγματοποίησης των οικείων δαπανών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί θέμα πραγματικό και η αποδοχή τους ή μη ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του αρμόδιου Προϊστάμενου ΔΟΥ.

4.    Σε όσες από τις περιπτώσεις αυτές αποδειγμένα διαπιστωθεί η μη πραγματοποίηση των δαπανών, από το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν, θα ακολουθήσει η έκδοση και κοινοποίηση φύλλου ελέγχου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο