Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-06-2008 ]

1057376/1061/Α0012/3.6.2008 Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών.

(Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ) από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται το συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από το φορολογούμενο σε ταμεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

2.    Επίσης, βάσει της 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών, το ποσό των εισφορών σε ταμεία ασφάλισης του που εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου είναι αυτό που πράγματι καταβάλλει ο φορολογούμενος.

3.    Όπως, εξάλλου, προκύπτει από την ανωτέρω φορολογική διάταξη, προϋπόθεση έκπτωσης των εισφορών αυτών είναι να ορίζεται από διάταξη νόμου η υποχρεωτική καταβολή τους. Κατά συνέπεια, ποσά που καταβάλλονται οικειοθελώς σε διάφορα ταμεία ή ποσά που καταβάλλονται πέραν από τα υποχρεωτικά από το νόμο καθοριζόμενα δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση. 'Αλλη προϋπόθεση για την έκπτωση των εισφορών αυτών είναι να αποδεικνύεται πλήρως η καταβολή τους με βεβαιώσεις ή αποδείξεις του ασφαλιστικού ταμείου ή με άλλο νόμιμο μέσο.

4.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 131/3/1780/26-10-1974 Υπουργικής Απόφασης οι οποίες διέπουν την ασφάλιση των αρτοποιών και τον τρόπο καταβολής των εισφορών τους, ορίζεται η υποχρέωση των αλευρόμυλων ή αλευρεμπόρων να παρακρατούν και να αποδίδουν στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.ΕΑΑ.) τα ποσά των εισφορών που καταβάλλουν σε αυτούς οι αρτοποιοί κατά την έκδοση τιμολογίων πώλησης με την αναγραφή πάνω στο τιμολόγιο ότι έγινε είσπραξη της αντίστοιχης εισφοράς υπέρ του Τ.ΕΑΑ. βαρύνουσα τον αρτοποιό.

5.    Συνεπώς, συμφωνά με τα προεκτεθέντα, τα ανωτέρω ποσά αποτελούν υποχρεωτικές κατά νόμο ασφαλιστικές εισφορές του φορολογούμενου αρτοποιού και εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημά του, όπως ορίζουν το άρθρο 8 του ν.2238/1994 και η 131/3/1780/26-10-1974 Υπουργική Απόφαση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο