Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-05-2008 ]

1044944/753/Α0012/26.5.2008 Δικαίωμα έκπτωσης δαπάνης των εισφορών στο ΙΚΑ από το συνολικό εισόδημα των οικοδόμων-εργολάβων.

(Δικαίωμα έκπτωσης δαπάνης των εισφορών στο ΙΚΑ από το συνολικό εισόδημα των οικοδόμων-εργολάβων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 26 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Δικαίωμα έκπτωσης δαπάνης των εισφορών στο ΙΚΑ από το συνολικό εισόδημα των οικοδόμων-εργολάβων.

1.    Με τις διατάξεις της περ. β΄ της παραγρ.1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρείται και το συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από αυτόν, σε ταμείο ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

2.    Οι ανωτέρω εισφορές εκπίπτουν μόνο από το συνολικό εισόδημά του, κατά το χρόνο της καταβολής τους και εφόσον η καταβολή αυτή αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού Ταμείου και όχι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τυχόν ασκούν τα πρόσωπα αυτά, ανεξάρτητα αν τα καθαρά κέρδη τους προσδιορίζονται εξωλογιστικά ή προκύπτουν από τα βιβλία που τηρούν, γιατί από τις διατάξεις του άρθρου 31 του ΚΦΕ δεν προβλέπεται η έκπτωση αυτή (σχετ. ΠΟΛ.130/1979).

Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των ποσών που καταβάλλονται ως ασφαλιστικές εισφορές δεν περιλαμβάνονται τα ποσά που καταβλήθηκαν από το φορολογούμενο ως κύρωση, για τυχόν εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκπλήρωση των ασφαλιστικών του υποχρεώσεων (σχετ. ΠΟΛ.1042/8.2.1993).

3.    Περαιτέρω στην Ασφάλιση του ΙΚΑ υπάγονται οι εργολάβοι και υπεργολάβοι οικοδομικών και τεχνικών εργασιών, που απασχολούνται αυτοπροσώπως, ανεξάρτητα αν προσφέρουν ή όχι εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής, εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε (σχετ. ΠΟΛ.1235/1990).
Οι παραπάνω για την ιδιότητά τους αυτή εξαιρούνται από την ασφάλισή τους στο ΤΕΒΕ (σχετ. ΠΟΛ.1238/1990 ν.1880/1990).

4.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα ποσά που καταβάλει ο εργολάβος για την προσωπική του ασφάλιση στο ΙΚΑ, με τις πιο πάνω προϋποθέσεις, εκπίπτουν από το συνολικό του εισόδημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΚΦΕ και όχι από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης που τυχόν ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 31 του ΚΦΕ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο