Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-05-2008 ]

1051709/923/Α0012/19.5.2008 Μείωση του φόρου με ποσοστό του καταβαλλόμενου ενοικίου κύριας κατοικίας του φορολογούμενου.

(Μείωση του φόρου με ποσοστό του καταβαλλόμενου ενοικίου κύριας κατοικίας του φορολογούμενου.)

Αθήνα, 19 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Μείωση του φόρου με ποσοστό του καταβαλλόμενου ενοικίου κύριας κατοικίας του φορολογούμενου.

Απαντώντας στην από 8.5.2008 ηλεκτρονική επιστολή σας, αναφορικά με την συμπλήρωση των κ.α. της περίπτωσης 8 του πίνακα 7 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2008, σας πληροφορούμε ότι στην περίπτωση που μας περιγράφετε θα πρέπει να συμπληρωθούν μόνο τα στοιχεία του εκμισθωτή, καθώς και οι κ.α.801, 091, 097 και 811, σύμφωνα με τις οδηγίες του φυλλαδίου οδηγιών συμπλήρωσης της δήλωσης, προκειμένου να υπολογισθεί η μείωση του φόρου για το καταβαλλόμενο μίσθωμα σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994.

Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα περίπτωση δεν πρέπει να τσεκαριστούν οι ενδείξεις των περιπτώσεων (1) και (2) του κ.α.092 του οικείου πίνακα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο