Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2008 ]

1047550πε/918/Α0012 Έκπτωση δαπανών από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε..

(Έκπτωση δαπανών από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε..)

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1047550πε/918/Α0012


ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπανών από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε..

1.    Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό, αναφορικά με το υπόψη θέμα, σας πληροφορούμε ότι με την 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 διαταγή μας έγινε δεκτό ότι μεταξύ των δαπανών επισκευής και συντήρησης ενός ακινήτου περιλαμβάνεται τόσο η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών, όσο και η δαπάνη αγοράς των απαιτούμενων υλικών.

2.    Διευκρινίζεται ότι για τη διενέργεια της έκπτωσης δαπανών επισκευής και συντήρησης ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., αρκεί μόνο η συνυποβολή με τη φορολογική δήλωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών αγοράς υλικών, χωρίς να απαιτείται συγχρόνως και η συνυποβολή δικαιολογητικών για την παροχή υπηρεσιών.

3.    Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, η διαπίστωση διενέργειας ή μη της οικείας δαπάνης αποτελεί θέμα πραγματικό που ανάγεται στη δική σας εξελεγκτική εξουσία και η διευκρίνιση ποιο ακίνητο αφορά κάθε δαπάνη, πρέπει να γίνεται από το φορολογούμενο κατά τη παραλαβή ή την κωδικογράφηση της οικείας δήλωσης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο