Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-03-2008 ]

1027529/450/Α0012/17.3.2008 Έκπτωση δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες.

(Έκπτωση δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες.

1.    Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου εκπίπτει ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά το ποσό χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ, για τον ίδιο το φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν μΆ αυτόν και τον βαρύνουν, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό. Δε λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.

2.    Επίσης, με την 1035166/400/Α0012/ΠΟΛ.1087/9.3.1993 (ΦΕΚ 198 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων, ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος παρουσιάζει βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό που υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%), καθώς και σε περίπτωση που αυτός ή τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω, από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, για την απόδειξη του ποσοστού της αναπηρίας απαιτείται απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του π.δ. 611/1977. Με την απόφαση αυτή θα διαπιστώνεται και βεβαιώνεται το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορά, αν πρόκειται για βαριές κινητικές αναπηρίες, νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή.

3.    Σύμφωνα με τα παραπάνω για να δικαιούστε την έκπτωση των 1.900 ευρώ πρέπει η γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής της Νομαρχίας να αναφέρει και ότι πάσχετε από βαριές κινητικές αναπηρίες 67% και πάνω. Εφόσον υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις θα δικαιούστε τη μείωση των 1.900 ευρώ (από 1.1.2007 2.400 ευρώ) από την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης και μετά. Επομένως για το οικον. έτος 2007 που αναφέρεστε δε δικαιούστε την παραπάνω μείωση του εισοδήματος, αλλά ούτε και για το οικον. έτος 2008, διότι η βεβαίωση εκδόθηκε στις 15.1.08 και δεν έχει αναδρομική ισχύ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο