Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-02-2008 ]

1014742/241/Α0012/29.2.2008 Δικαίωμα έκπτωσης ποσού 2.400 ευρώ χήρας αποβιώσαντος αξιωματικού, αναπήρου πολέμου.

(Δικαίωμα έκπτωσης ποσού 2.400 ευρώ χήρας αποβιώσαντος αξιωματικού, αναπήρου πολέμου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Δικαίωμα έκπτωσης ποσού 2.400 ευρώ χήρας αποβιώσαντος αξιωματικού, αναπήρου πολέμου.

Απαντώντας στην από 19.10.2007 αίτησή σας για το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1.    Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου εκπίπτει ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσό δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ, για τον ίδιο το φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα, που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, εφόσον είναι θύματα πολέμου. Θύματα πολέμου κατά την έννοια του παρόντος είναι τα πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία. Με τα θύματα πολέμου εξομοιώνονται και τα πρόσωπα τα οποία ως μέλη οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών, οι οποίοι απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο, δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο.

2.    Επίσης, σύμφωνα με την Ε.7411/ΠΟΛ.168/26.6.1972 διαταγή, την έκπτωση δικαιούνται μεταξύ των άλλων και οι οικογένειες των αξιωματικών που έπαθαν στον πόλεμο, τέθηκαν, λόγω αυτού, σε πολεμική διαθεσιμότητα ή αποστρατεία και απεβίωσαν μεταγενέστερα, οι οποίες λαμβάνουν πολεμική σύνταξη.

3.    Από τα παραπάνω προκύπτει πως χήρα αποβιώσαντος αξιωματικού που έπαθε στον πόλεμο, τέθηκε σε διαθεσιμότητα λόγω αυτού και απεβίωσε ύστερα, η οποία λαμβάνει πολεμική σύνταξη, δικαιούται την έκπτωση ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ από το συνολικό εισόδημά της, πράγμα που αναφέρεται και στο φυλλάδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συγκεκριμένα στις οδηγίες για τη συμπλήρωση του πίνακα 3.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο