Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-01-2008 ]

1001867/65/Α0012/29.1.2008 Δωρεά σε είδος δεν αφαιρείται από το εισόδημα του φορολογούμενου.

(Δωρεά σε είδος δεν αφαιρείται από το εισόδημα του φορολογούμενου.)

Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Δωρεά σε είδος δεν αφαιρείται από το εισόδημα του φορολογούμενου.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, στα ποσά που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου, περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από αυτόν λόγω δωρεάς, προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

2.    Όπως προκύπτει με σαφήνεια από τις πιο πάνω διατάξεις, από το εισόδημα του φορολογουμένου εκπίπτουν μόνο χρηματικά ποσά και όχι το τίμημα ή η αξία κινητού πράγματος ή δικαιωμάτων που δωρίζονται στα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα.

3.    Στην αίτησή σας αναφέρετε πως δωρίζετε αντίτυπα βιβλίων που εκδίδετε εσείς σε πρόσωπα, συλλόγους και βιβλιοθήκες.

4.    Από τα παραπάνω συμπεραίνεται πως το ποσό που καταβάλλετε για την έκδοση των βιβλίων σας, το σύνολο των αντιτύπων των οποίων δωρίζετε, δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το εισόδημά σας.

5.    Τέλος, η χρηματοδότηση έκδοσης βιβλίων γενικότερου ενδιαφέροντος είναι θέμα που δεν άπτεται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο