Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2008 ]

1111394/2081/Α0012/17.12.2008 Προστατευόμενα μέλη.

(Προστατευόμενα μέλη.)

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Προστατευόμενα μέλη.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο, μεταξύ άλλων και οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

Επίσης, τα πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ έως η΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και νόμου, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο, εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

2.    Στην αίτησή σας αναφέρετε πως δηλώνατε, μέχρι φέτος, ως προστατευόμενο μέλος, τον αδελφό σας, ο οποίος έχει αναπηρία 67% και πάνω, αλλά φέτος κάνατε ξεχωριστή δήλωση για εκείνον, στη Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, λόγω καταγωγής, οπότε και χάσατε τις απαλλαγές που δικαιούστε. Ρωτάτε εάν μπορείτε με υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης να έχετε τις απαλλαγές αυτές και για το οικον. έτος 2008.

3.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για να θεωρηθεί κάποιος προστατευόμενο μέλος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συνοικεί με τον φορολογούμενο τον οποίο βαρύνει και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα του να μην υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, σε περίπτωση αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου ανήκετε.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο