Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-2008 ]

1075954/1359/Α0012/11.7.2008 Τέκνο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. και απέκτησε χρηματικό ποσό από κέρδη ΟΠΑΠ, θεωρείται προστατευόμενο μέλος.

(Τέκνο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. και απέκτησε χρηματικό ποσό από κέρδη ΟΠΑΠ, θεωρείται προστατευόμενο μέλος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Τέκνο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. και απέκτησε χρηματικό ποσό από κέρδη ΟΠΑΠ, θεωρείται προστατευόμενο μέλος.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο, μεταξύ άλλων, τα ανήλικα άγαμα τέκνα ή ενήλικα άγαμα που δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και εκείνα που παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό, εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.900 ευρώ.

2.    Περαιτέρω, από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι τα κέρδη από λαχεία δεν αποτελούν εισόδημα. Σχετικό το 1065509/711/Α0012/13.7.1989 έγγραφο.

Ειδικά, με το 1029150/566/Α0012/21.3.2006 έγγραφο έγινε δεκτό ότι τα κέρδη από τα λαχεία και τον ΟΠΑΠ δεν έχουν τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος και συνεπώς δεν λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα για την καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

3.    Κατόπιν των ανωτέρω τέκνο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 και απέκτησε χρηματικό ποσό από κέρδη ΟΠΑΠ θα συμπεριληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του γονέα ως προστατευόμενο μέλος. Το ποσό θα αναγραφεί στον κωδικό 781 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του παιδιού δεδομένου ότι το προστατευόμενο τέκνο έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008, όπως μας αναφέρατε τηλεφωνικά.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο