Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2008 ]

1099815/1952/Α0012/9.5.2008 Όριο εισοδήματος των προσώπων που βαρύνουν τον φορολογούμενο. Η ετήσια δαπάνη για εξόφληση τόκων για αγορά πρώτης κατοικίας θεωρείται τεκμαρτή δαπάνη.

(Όριο εισοδήματος των προσώπων που βαρύνουν τον φορολογούμενο. Η ετήσια δαπάνη για εξόφληση τόκων για αγορά πρώτης κατοικίας θεωρείται τεκμαρτή δαπάνη.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 9 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ :


ΘΕΜΑ: Όριο εισοδήματος των προσώπων που βαρύνουν τον φορολογούμενο. Η ετήσια δαπάνη για εξόφληση τόκων για αγορά πρώτης κατοικίας θεωρείται τεκμαρτή δαπάνη.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν.2238/1994, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού. Θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο τα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω, εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ. Το ποσό των 2.900 Ευρώ τέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν.3427/2005 σε αντικατάσταση του προηγούμενου ποσού των 1.200 ευρώ και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 53 αυτού του νόμου από 1.1.2006 (οικον. έτος 2007).

2.    Στην έννοια δε του εισοδήματος, βάσει της ΠΟΛ.19/1985 διαταγής του Υπ. Οικονομικών, περιλαμβάνεται το πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο εισόδημα του φορολογουμένου.

3.    Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.2238/1994, όταν οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 του ν.2238/1994, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η καταβολή των τόκων δανείου για απόκτηση πρώτης κατοικίας (μόνο η απόσβεση του χρεολυσίου που αντιστοιχεί στη μέχρι των 120 τ. μ. επιφάνεια της πρώτης κατοικίας απαλλάσσεται του τεκμηρίου), είναι μεγαλύτερες από το συνολικό εισόδημα, τούτο προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια, αποτελεί δηλαδή τεκμαρτό εισόδημα.

4.    Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι η κόρη σας, η οποία το 2001 εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αγόρασε το ίδιο έτος πρώτη κατοικία λαμβάνοντας δάνειο από την …. ΒΑΝΚ. Υπέβαλε, ως είχε υποχρέωση, δικές της φορολογικές δηλώσεις περιλαμβάνοντας τη δαπάνη για την εξόφληση των τόκων του δανείου. Ωστόσο, εσείς από το οικονομικό έτος 2002 και μετά, στις φορολογικές δηλώσεις σας δηλώνατε την κόρη σας ως προστατευόμενο τέκνο.

5.    Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι α) η καταβολή των τόκων δανείου αποτελεί για τη φορολογούμενη (κόρη σας) τεκμαρτή δαπάνη. Εφόσον η φορολογούμενη δεν μπορεί να καλύψει τη δαπάνη με βάση το άρθρο 19 του ν.2238/1994, η δαπάνη αυτή αποτελεί τεκμαρτό εισόδημα, β) τα ποσά των τόκων που αναγράφονται στις δηλώσεις της φορολογούμενης (κόρης σας) τα προηγούμενα οικονομικά έτη υπερβαίνουν το όριο που ορίζει η φορολογική διάταξη προκειμένου να θεωρείται προστατευόμενο μέλος. Συνεπώς, η κόρη σας δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί δικό σας προστατευόμενο μέλος για τα οικονομικά έτη από το 2002 και επόμενα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο