Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-2008 ]

1098792/1939/Α0012/4.3.2008 Ποιον γονέα βαρύνει ενήλικο τέκνο - φοιτητής σε περίπτωση που ο πατέρας του έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

(Ποιον γονέα βαρύνει ενήλικο τέκνο - φοιτητής σε περίπτωση που ο πατέρας του έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008
Αρ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Ποιον γονέα βαρύνει ενήλικο τέκνο - φοιτητής σε περίπτωση που ο πατέρας του έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 61 του ΚΦΕ (ν.2238/1994), για τους εγγάμους, για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 5, δηλαδή όταν λόγω γάμου οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση των εισοδημάτων τους, υπόχρεος σε επίδοση δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Ειδικά, υποχρεούνται να επιδώσουν φορολογική δήλωση ο καθένας χωριστά για το συνολικό εισόδημά τους οι σύζυγοι, όταν ο ένας από αυτούς έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

2.    Επίσης, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ίδιου νόμου, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο, εκτός των άλλων, τα ανήλικα άγαμα τέκνα και τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό, με την προϋπόθεση ότι συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.900 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

3.    Όπως αναφέρετε στην πιο πάνω αίτησή σας και όπως προκύπτει από την αριθ. πρωτ.….. γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Χανίων του ν.2683/1999 και την αριθ. …. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων, ο σύζυγός σας, κύριος Χ, εξαιτίας εμφράγματος του μυοκαρδίου έχει καταστεί διανοητικά και σωματικά ανάπηρος σε ποσοστό άνω του 80% εφόρου ζωής και αδυνατεί να αυτοεξυπηρετηθεί έχοντας ανάγκη  συνεχούς προστασίας. Επίσης, με την ίδια δικαστική απόφαση έχει υποβληθεί σε στερητική πλήρη δικαστική συμπαράσταση, ενώ εσείς έχετε διοριστεί δικαστικός συμπαραστάτης του και σας έχει ανατεθεί η επιμέλεια του προσώπου του. Ρωτάτε, κατόπιν αυτών, αν μπορείτε να δηλώσετε το παιδί σας που σπουδάζει στον κωδ. αριθ. 004 του πίνακα 3 του εντύπου Ε1 ως προστατευόμενο μέλος σας, ώστε να αφαιρεθεί από το δικό σας εισόδημα το αφορολόγητο ποσό για το παιδί.

4.    Με βάση τα ανωτέρω, εφόσον ο σύζυγός σας έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, πρέπει να υποβάλλετε χωριστή δήλωση εισοδήματος για σας και χωριστή για το σύζυγό σας και εφόσον ο γιος σας συγκατοικεί μαζί σας και υπάρχουν και οι άλλες προϋποθέσεις του νόμου, μπορείτε να τον συμπεριλάβετε στη δική σας ατομική δήλωση, ώστε να τύχετε τη σχετική φορολογική απαλλαγή γι' αυτόν.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο