Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-07-2008 ]

1066409/1233/Α0012/16.7.2008 Απαλλαγές στο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων.

(Απαλλαγές στο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Απαλλαγές στο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων.

1.    Από τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ.2 του άρθ.6 του Κ.Φ.Ε. προκύπτει ότι απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος το τεκμαρτό εισόδημα από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης μιας κατοικίας επιφανείας μέχρι 200 τ. μ., η οποία παραχωρείται δωρεάν από τον γονέα στο τέκνο του και χρησιμοποιείται απΆ αυτό ως κύρια κατοικία.

2.    Ερμηνεύοντας τις διατάξεις αυτές με τις 1027178/10254/Β0012/ΠΟΛ.1052/15.3.2007 και 1022452/10255/Β0012/ΠΟΛ.1036/2.3.2006 διαταγές μας, έγινε δεκτό ότι, σε περίπτωση που η πιο πάνω δωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας υπερβαίνει τα 200 τ. μ., ο γονέας, ως κύριος ή ο επικαρπωτής αυτής, φορολογείται για το τεκμαρτό εισόδημα που αντιστοιχεί στην πάνω των 200 τ. μ. επιφάνεια της κατοικίας.

3.    Από την αίτησή σας δεν προκύπτει αν το διαμέρισμα επιφάνειας 201 τ. μ. που παραχωρείτε στο τέκνο σας θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία του ή όχι. Συνεπώς, αν το διαμέρισμα αυτό χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του τέκνου σας, θα προκύψει για σας τεκμαρτό εισόδημα μόνο για την πέραν των 200 τ. μ. παραχωρούμενη επιφάνεια. Αν όμως το ακίνητο χρησιμοποιηθεί για άλλο λόγο εκτός από κύρια κατοικία, προκύπτει για σας τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση που υπολογίζεται στη συνολική επιφάνεια του διαμερίσματος, δηλαδή στα 201 τ. μ. αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Κ.Φ.Ε..ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο