Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-2008 ]

1024979/390/Α0012/8.4.2008 Φορολογία εισοδήματος σε άτομο ολικώς τυφλό.

(Φορολογία εισοδήματος σε άτομο ολικώς τυφλό.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 8 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογία εισοδήματος σε άτομο ολικώς τυφλό.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5θ του άρθρου 6 του ν.2238/1994, ορίζεται ότι από το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες απαλλάσσονται από τον φόρο, μεταξύ άλλων, οι μισθοί, οι συντάξεις και η λόγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%).

2.    Από το ερώτημά σας προκύπτει ότι λάβατε αποζημίωση συνταξιοδότησης από τον Ο.Τ.Ε. στην οποία εφαρμόστηκε παρακράτηση σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.1 του ιδίου νόμου και αποδόθηκε στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών (ποσό παρακράτησης 7.673,46 ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τη δήλωσή σας, είστε ολικώς τυφλός και εγγεγραμμένος στο μητρώο δ/νσης κοινωνικής πρόνοιας.

3.    Σύμφωνα με όσα αναφέρθησαν προκύπτει ότι, εφόσον είστε ολικώς τυφλός, λανθασμένα έγινε παρακράτηση φόρου επί της αποζημιώσεως που λάβατε από τον Ο.Τ.Ε..

Η διαδικασία επιστροφής των εν λόγω ποσών θα γίνει από τη Δ.Ο.Υ. σας σύμφωνα με την 1124722/1723/Α0012/ΠΟΛ.1324/30.9.1993 διαταγή την οποία σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο