Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-09-2008 ]

1088398/1576/Α0012/17.9.2008 Προσδιορισμός εισοδήματος από υπεκμίσθωση ακινήτου.

(Προσδιορισμός εισοδήματος από υπεκμίσθωση ακινήτου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός εισοδήματος από υπεκμίσθωση ακινήτου.

1.    Το εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτου αποκτάται από τον μισθωτή και φορολογείται στο όνομά του, μετά την αφαίρεση του μισθώματος που καταβάλλεται στον εκμισθωτή (σχετ. περ.γ' παρ.1 άρθ.21 και περ.γ' παρ.1 άρθ.23 Κ.Φ.Ε.). Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο φυλλάδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008, στους κωδικούς 111 - 112 δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων, ενώ στους κωδικούς 113 - 114 δηλώνεται το μίσθωμα που καταβάλλεται στον εκμισθωτή.

2.    Ειδικά όμως, στην πρώτη από τις δύο περιπτώσεις που αναφέρετε, αν ο εγγονός (β) είναι ανήλικος, το εισόδημα από την υπεκμίσθωση ακινήτου που του μισθώνει ο παππούς (Α), ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης του ακινήτου, δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των περιπτώσεων που γεννά στο ανήλικο δική του φορολογική υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή, το εισόδημα από την υπεκμίσθωση του οικείου ακινήτου σε τρίτους προστίθεται στο εισόδημα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα (σχετ. παραγρ.3 και 4 αρθ.5 Κ.Φ.Ε.).

3.    Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να παραλάβει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που του υποβάλει ο φορολογούμενος και σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς την ακρίβεια ή τη νομιμότητα των δηλωθέντων στοιχείων, να προβεί στη διενέργεια ελέγχου (σχ. το 1077444/11109/Β0012/21.10.04 έγγραφό μας).

4.    Τέλος, σας πληροφορούμε ότι η απόδειξη ή μη τυχόν εικονικότητας στη μίσθωση ή την υπομίσθωση κάποιου ακινήτου, καθώς και ο προσδιορισμός του μισθώματος και υπομισθώματος αυτού σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, είναι θέμα πραγματικό, που ανάγεται στη ελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση αμφισβήτησης, στη δικαιοδοσία των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο