Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-12-1995 ]

ΠΟΛ.1318/14.12.1995 Αναβίωση του δικαιώματος της ρύθμισης χρεών προς το Δημόσιο

(Αναβίωση του δικαιώματος της ρύθμισης χρεών προς το Δημόσιο)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1139530/11076-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 14.12.95/Α.Ζ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ : Α΄

ΠΟΛ 1318

ΘΕΜΑ : Αναβίωση του δικαιώματος της ρύθμισης χρεών προς το Δημόσιο.

1139530/11076-20/0016/

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου "Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικών Κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις" που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, παρεσχέθη το δικαίωμα της επανένταξης οφειλετών σε διακανονισμούς εξόφλησης χρεών προς το Δημόσιο.

Οι ρυθμίσεις στις οποίες μπορούν να επανέλθουν οι ενδιαφερόμενοι είναι οι εξής:

  1. Η γενική ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο του άρθρου 15 του Ν.2198/1994.
  2. Οι ειδικές ρυθμίσεις των χρεών των φαρμακευτικών επιχειρήσεων (παράγρ. 14 άρθρου 15 Ν.2198/1994), των πληγέντων από τρομοκρατικές ενέργειες στο κέντρο των Αθηνών (παράγρ. 1 άρθρου 16 Ν.2198/1994) και των χρεών από δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, που χορηγήθηκαν σε σεισμοπαθείς οφειλέτες των νομών Φθιώτιδας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Μαγνησίας και Θεσπρωτίας (παράγρ. 2 άρθρου 16 Ν.2198/1994, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγ. 4 του άρθρου 34 Ν.2214/1994).
  3. Η ειδική ρύθμιση των πλημμυροπαθών οφειλετών του Ηρακλείου Κρήτης (παραγρ. 1 του άρθρου 34 Ν.2214/1994).
  4. Η ειδική ρύθμιση των σεισμοπαθών οφειλετών του νομού Ηλείας (παράγρ. 6 άρθρου 4 Ν.2187/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγρ. 2 άρθρου 34 Ν.2214/1994) και
  5. Η ειδική ρύθμιση των πλημμυροπαθών οφειλετών της χώρας (παράγρ. 1 έως 4 άρθρου πέμπτου Ν.2275/1994).

Για την επανάκτηση του δικαιώματος του διακανονισμού εξόφλησης των χρεών αυτών δεν απαιτείται ιδιαίτερη αίτηση του οφειλέτη. Η μόνη προϋπόθεση που τίθεται είναι η καταβολή, όλων των καθυστερημένων δόσεων των ρυθμίσεων με επιβάρυνση πέντε τοις εκατό (5%) ανά μήνα καθυστέρησης καταβολής της κάθε δόσης, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, για την οποία δημοσίευση θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφό μας.

Ετσι αν ο νόμος δημοσιευθεί π.χ. στις 28 Δεκεμβρίου 1995 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταβάλλουν όλες τις καθυστερούμενες δόσεις το αργότερο μέχρι 6 Φεβρουαρίου 1996.

Σημειώνεται ότι:

α) με την προσαύξηση 5% ανά μήνα καθυστέρησης επιβαρύνεται το συνολικό ποσό (δηλαδή κεφάλαιο + προσαυξήσεις) της κάθε δόσης των παραπάνω ρυθμίσεων,
β) οι προσαυξήσεις αυτές 5% ανά μήνα καθυστέρησης υπολογίζονται και για τις καθυστερούμενες δόσεις των ρυθμίσεων των χρεών που καταβάλλονται χωρίς τις αναλογούσες σ' αυτά προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (π.χ. ρύθμιση σεισμοπαθών οφειλετών νομού Ηλείας).
Τέλος διευκρινίζουμε ότι με τις διατάξεις αυτές παρέχεται μόνο το δικαίωμα της επανένταξης στις παραπάνω ρυθμίσεις όσων οφειλετών είχαν υπαχθεί σ' αυτές και για διάφορους λόγους απώλεσαν το σχετικό δικαίωμα, χωρίς να παρέχεται σε καμμία περίπτωση το δικαίωμα υποβολής αρχικής αίτησης για υπαγωγή σήμερα στις ρυθμίσεις αυτές, έστω και με καταβολή του συνόλου των ληξιπροθέσμων δόσεων αυτών με τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο