Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-07-2008 ]

1060892/1142/Α0012/4.7.2008 Συμψηφισμός ζημίας ετερόρρυθμης εταιρείας.

(Συμψηφισμός ζημίας ετερόρρυθμης εταιρείας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός ζημίας ετερόρρυθμης εταιρείας.

1.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι ειδικά το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται με συμψηφισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήματος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, μεταφέρεται για να συμψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς.

2.    Με βάση τα παραπάνω, η ζημία που προέρχεται λόγω της αναμόρφωσης των αποτελεσμάτων ετερόρρυθμης εταιρείας με βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. με φορολογηθέντα κατΆ ειδικό τρόπο έσοδα, δεν μεταφέρεται στα επόμενα έτη για συμψηφισμό, καθόσον τα ανωτέρω έσοδα δεν προέρχονται από την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης, όπως ορίζεται ρητά στην παραγρ.3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 (παράγραφος 1 του παρόντος), προϋπόθεση για να υπάρξει συμψηφισμός της προκύπτουσας ζημίας με κέρδη επόμενης διαχειριστικής περιόδου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο