Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-06-2008 ]

1099477/1957 π.ε./Α0012/10.6.2008 Εκχώρηση μισθωμάτων.

(Εκχώρηση μισθωμάτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Εκχώρηση μισθωμάτων.

Απαντώντας στα πιο πάνω σχετικά, αναφορικά με το υπόψη θέμα, και με βάση τα αναφερόμενα - στα έγγραφά σας, τα έντυπα Ε1 και Ε2 που μας στείλατε, καθώς και τα αντίγραφα των μισθωτηρίων συμβολαίων, σας πληροφορούμε ότι η δήλωση εκχώρησης που σας υπέβαλε ο κύριος Χ δεν θα πρέπει να γίνει δεκτή, διότι:

α) συνυπέβαλε τη δήλωση εκχώρησης με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2007,
β) δεν ανέγραψε στην υποβληθείσα δήλωση εκχώρησης το ποσό των εκχωρούμενων μισθωμάτων,
γ) παρέλειψε τη συνυποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 και
δ) δεν υπέβαλε με τη δήλωση εκχώρησης όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της εκχωρούμενης απαίτησης που είχε στην κατοχή του, παρά την αντίθετη δήλωσή του.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο