Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-05-2008 ]

1050196/865/Α0012/19.5.2008 Συμψηφισμός ζημιάς εμπορικής επιχείρησης.

(Συμψηφισμός ζημιάς εμπορικής επιχείρησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 19 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός ζημιάς εμπορικής επιχείρησης.

1.    Από την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) προκύπτει ότι η ζημιά που προκύπτει από κλάδο της επιχείρησης του οποίου τα κέρδη προσδιορίζονται λογιστικά, π.χ. από τον κλάδο της εμπορίας ή παροχής υπηρεσιών κ.λπ., εφόσον συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις (τήρηση επαρκών και ακριβών βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. κ.λπ.), συμψηφίζεται με τα τεκμαρτά κέρδη του τεχνικού ή οικοδομικού κλάδου της επιχείρησης.

2.    Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 12 του ν.3522/2006, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για το ποιες περιπτώσεις τεχνικών ή οικοδομικών επιχειρήσεων προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη τεκμαρτά, λαμβάνοντας υπ' όψιν, τη νομική μορφή της οικοδομικής επιχείρησης, την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας καθώς και την ημερομηνία ανάληψης του τεχνικού έργου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο