Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-06-2008 ]

1061141/1130/Α0012/10.6.2008 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος που αποκτάται στην αλλοδαπή από ΄Ελληνα εργαζόμενο σε εταιρία με έδρα το εξωτερικό.

(Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος που αποκτάται στην αλλοδαπή από ΄Ελληνα εργαζόμενο σε εταιρία με έδρα το εξωτερικό.)

Κατηγορία: Δ.Ο.Σ. (Διεθνών οικονομικών σχέσεων)

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος που αποκτάται στην αλλοδαπή από ΄Ελληνα εργαζόμενο σε εταιρία με έδρα το εξωτερικό.

1.    Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. υποκείμενο του φόρου είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, ανεξάρτητο από την ιθαγένεια, τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του.
Επίσης υποκείμενο του φόρου είναι, για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, κάθε φυσικό πρόσωπο αδιάφορα από την ιθαγένειά του εφόσον έχει την κατοικία του Ελλάδα.

2.    Συνεπώς με βάση τις παραπάνω διατάξεις πρόσωπα που δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα αλλά διαμένουν σε αυτή δεν υπόκεινται σε φορολογία για τα εισοδήματα που αποκτούν στην αλλοδαπή, υπόκειται όμως σε φορολογία για τα εισοδήματα που αποκτούν στην Ελλάδα.
Αντίθετα αν η μόνιμη κατοικία είναι στην Ελλάδα το πρόσωπο υποβάλλεται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημα που αποκτά.
Στην περίπτωση αυτή από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα εκπίπτει ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτή μέχρι όμως του ποσού αυτού του φόρου που αναλογεί για αυτό το εισόδημα στην Ελλάδα.
Για την εξεύρεση του ποσού του φόρου, το ποσό του φόρου που προκύπτει στην Ελλάδα στο συνολικό εισόδημα μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις και μερίζεται ανάλογα με τα δύο τμήματα του εισοδήματος στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

3.    Περαιτέρω από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ανεξάρτητα αν καταβάλλεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, προκύπτει στην Ελλάδα όταν οι εργασίες προσφέρονται ή παρέχονται στην Ελλάδα προκύπτει δε στην αλλοδαπή, όταν οι εργασίες προσφέρονται ή παρέχονται στην αλλοδαπή.

4.    Τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη όσων ορίζονται από τυχόν σύμβαση περί αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

5.    Κατόπιν των ανωτέρω, το ζήτημα της κατοικίας του συγκεκριμένου φορολογουμένου είναι πραγματικό και κρίνεται με βάση τις συνθήκες που συντρέχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση, για παράδειγμα, αριθμός ημερών παραμονής σε κάθε χώρα, η βούληση του φορολογουμένου να εγκαταστήσει το εξωτερικό (Κύπρο), Κέντρο των βιοτικών του σχέσεων και των υλικών συμφερόντων του κ.ά..

Ανάλογα συμπληρώνονται και οι κωδικοί του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης και υποβάλλεται στην αρμόδια για την περίπτωσή σας Δ.Ο.Υ..ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο