Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-2008 ]

1117697/2338/Α0012/16.1.2008 Αποφυγή διπλής φορολογίας.

(Αποφυγή διπλής φορολογίας.)

Κατηγορία: Δ.Ο.Σ. (Διεθνών οικονομικών σχέσεων)

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Αποφυγή διπλής φορολογίας.

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 1 και την παρ. 1 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) αντικείμενο του φόρου αποτελεί το εισόδημα α) που προκύπτει στην Ελλάδα και β) το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή εφόσον το υποκείμενο του φόρου δηλαδή το πρόσωπο που αποκτά το εισόδημα έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. Επομένως κατΆ εφαρμογή των διατάξεων αυτών η έρευνα για την υποβολή ή όχι του εισοδήματος σε φορολογία θα πρέπει να κατατείνει κατΆ αρχήν στην εξακρίβωση του τόπου όπου αυτό προκύπτει, καθόσον αν μεν προκύπτει στην Ελλάδα υποβάλλεται σε φορολογία σε κάθε περίπτωση και κατά δεύτερο της κατοικίας του προσώπου που αποκτά το εισόδημα, καθόσον αν κατοικεί στην Ελλάδα υποβάλλεται σε φορολογία και για τα εισοδήματά του που προκύπτουν στην αλλοδαπή (με έκπτωση του φόρου που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή άρθρ.9 παρ. 8 περ. β΄ ν.2238/1994.

2.    Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι φορολογούμενος που αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα και υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, υπέβαλε συμπληρωματική δήλωση για εισόδημα που απέκτησε από παροχή υπηρεσιών στην αλλοδαπή. Στα δικαιολογητικά που προσκόμισε χαρακτηρίζεται ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, ενώ με βεβαίωση της ελληνικής πρεσβείας φαίνεται κάτοικος Αλβανίας από τον Ιούλιο του 2004.

3.    Κατόπιν των ανωτέρω η φορολογική μεταχείριση του θέματος ανάγεται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. λαμβάνοντας υπόψη και τα πραγματικά περιστατικά, για παράδειγμα, υποβολή φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών, η οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου καθώς και όσα προβλέπονται στην σύμβαση Ελλάδας - Αλβανίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο