Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-2008 ]

1032337/532/Α0012/28.3.2008 Έννοια του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος «για τη χορήγηση επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.).

(Έννοια του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος «για τη χορήγηση επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.).)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έννοια του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος «για τη χορήγηση επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.)».

1.    Με βάση τη φορολογική νομοθεσία «ετήσιο οικογενειακό εισόδημα» νοείται το συνολικό ετήσιο (από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου) καθαρό εισόδημα που αποκτά ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα ανήλικα τέκνα του (σΆ όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων) από κάθε πηγή, ανεξάρτητα εάν αυτό είναι πραγματικό ή τεκμαρτό (π.χ. τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας, τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακινήτου, αυτό που προκύπτει με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια κ.τ.λ.), φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

2.    Για την επιβολή του φόρου εισοδήματος τα εισοδήματα δηλώνονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία δηλώνονται τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το αμέσως προηγούμενο της φορολογίας ημερολογιακό έτος. Με βάση τη δήλωση αυτή γίνεται η εκκαθάριση του φόρου που εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα.

3.    Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2434/1996 καταβάλλεται επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.) στους χαμηλοσυνταξιούχους, με την προϋπόθεση που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές.

4.    Ύστερα από τα παραπάνω σχετικά με τα ποια εισοδήματα θα ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.) δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος, καθόσον οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος δίνουν την έννοια του εισοδήματος αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή αυτών των φορολογικών διατάξεων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο