Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-12-1995 ]

ΠΟΛ.1311/12.12.1995 Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο φορολογίας του εισοδήματος, οικονομικού έτους 1995, του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης

(Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο φορολογίας του εισοδήματος, οικονομικού έτους 1995, του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1137834/3098/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 11.12.1995
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1311

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο φορολογίας του εισοδήματος, οικονομικού έτους 1995, του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης.

1137834/3098/Α0012/

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε, τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, ως ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης του εισοδήματος αυτού (παροχή υπηρεσιών με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών), του καλλιτέχνη ή του τραγοουδιστή των κέντρων διασκέδασης, με την ευρεία έννοια του όρου των χώρων αυτών, που δεν τηρεί ή τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., θεωρείται αυτό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της επαγγελματικής αμοιβής, δραχμές 2.500.000 για τη χρήση 1994, με το συντελεστή δισκογραφικής δραστηριότητας που ορίζεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και νόμου, οι οποίος είναι ανάλογος με την κυκλοφορία των δίσκων και των συναφών εκδόσεων (π.χ. κασσετών κ.τ.λ.) του έτους φορολογίας και του αμέσως προηγούμενου έτους.

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι, σε περίπτωση που το προσδιοριζόμενο με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης είναι μεγαλύτερο από τα ποσά του εισοδήματος, αθροιστικά λαμβανόμενα, που δηλώνονται από τον καλλιτέχνη
ή τον τραγουδιστή, από μισθωτές υπηρεσίες και από το ελευθέριο επάγγελμά τους, που προκύπτει κατά περίπτωση από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία τους, από την ίδια πάντα δραστηριότητα, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματός τους, το ποσό εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια.

3. Στην αντίθετη περίπτωση που το προσδιοριζόμενο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, είναι μικρότερο από το ποσό του εισοδήματος που δηλώνεται από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα, για την ίδια πάντα δραστηριότητα του τραγουδιστή ή του καλλιτέχνη των κέντρων
διασκέδασης, λαμβάνεται υπόψη και φορολογείται το εισόδημα των δύο αυτών κατηγοριών αθροιστικά, χωρίς καμμία προσαύξηση.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, ως φορολογητέο εισόδημα του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης λαμβάνεται το συγκριτικά μεγαλύτερο ποσό εισοδήματος, είτε αυτό είναι το αντικειμενικά προσδιοριζόμενο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, είτε το δηλούμενο συνολικό ποσό εισοδήματός του (ως καλλιτέχνης ή τραγουδιστής) από μισθωτές υπηρεσίες και από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματός του, κατά περίπτωση.

5. Τονίζεται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που ως φορολογητέο εισόδημα του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, λαμβάνεται το αντικειμενικά προσδιοριζόμενο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, δεν θα προστίθεται σ' αυτό και το δηλούμενο εισόδημα που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες για την ίδια δραστηριότητα.

6. Ενόψη των ανωτέρω σε όσες περιπτώσεις, η εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, οικονομικού έτους 1995, των καλλιτεχνών ή των τραγουδιστών των κέντρων διασκέδασης έγινε κατά διάφορο τρόπο από τον πιο πάνω αναφερόμενο, θα ενεργείται, κατά περίπτωση, νέα εκκαθάριση από τις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο