Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-01-1994 ]

ΠΟΛ.1012/14.1.1994 Προσωρινή αναστολή μέτρου υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) από τα κυλικεία των Θεάτρων - Κινηματογράφων.

(Προσωρινή αναστολή μέτρου υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) από τα κυλικεία των Θεάτρων - Κινηματογράφων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα 14-1-1994
Αρ. Πρωτ. 1004991/21/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Γυφτάκη
Τηλέφωνο : 3610030

ΠΟΛ 1012

ΘΕΜΑ : Προσωρινή αναστολή μέτρου υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών (φτμ) απο κυλικεία των θεάτρων - Κινηματογράφων.

1004991/21/0015/ΠΟΛ.1012/0015/14.1.1994


Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.1809/1988 "Καθιέρωση ταμειακών μηχανών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 222).
2. Τις διατάξεις της περίπτωσης β του άρθρου 38 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992/ΦΕΚ Α 84).
3. Τις διατάξεις των ΑΥΟ 1128942/ΠΟΛ.1284/29.12.1989 (ΦΕΚ Β 38), 1006568/ΠΟΛ.1014/18.1.1991 (ΦΕΚ Β 66) και 1129159/ΠΟΛ.1279/15.12.1992 (ΦΕΚ 765Β) με τις οποίες καθιερώθηκε η υποχρέωση χρησιμοποίησης ταμειακών μηχανών του ν.1809/1988 σταδιακά σε όλη τη χώρα.
4. Τη ΓΥ 5246/14.10.1993 (ΦΕΚ Β 829) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
5. Το από 22.11.1993 Υπόμνημα του Σωματείου "ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ - ΜΠΑΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ - ΘΕΑΤΡΩΝ", με αίτημα την εξαίρεση των εκμεταλλευτών των κυλικείων - μπαρ κινηματογράφων - θεάτρων από το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης φ.τ.μ.
6. Τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι χώροι των κινηματογράφων και των θεάτρων, καθώς και τις δυσχέρειες ως προς τη δυνατότητα χρήσης φ.τ.μ. από τους εκμεταλλευτές των κυλικείων που λειτουργούν στους παραπάνω χώρους.

Αποφασίζουμε

Αναστέλουμε το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988 για τους εκμεταλλευτές κυλικείων των κινηματογράφων και θεάτρων μέχρι την 28.2.1994. Την 1.3.1994 οι παραπάνω επιτηδευματίες πρέπει να έχουν εγκαταστήσει στις επιχειρήσεις του φ.τ.μ. με τις οποίες να εκδίδουν πλέον τις
αποδείξεις λιανικής πώλησης.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο