Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-12-1995 ]

ΠΟΛ.1305/1.12.1995 Παρακολούθηση μεγαλοφειλετών του Δημοσίου

(Παρακολούθηση μεγαλοφειλετών του Δημοσίου)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Παρακολούθηση μεγαλοφειλετών του Δημοσίου
1134664/10649/0016/ΠΟΛ 1305/1.12.1995

ΠΟΛ 1305

Επειδή πρόκειται να δημιουργηθεί στην Υπηρεσία μας αρχείο παρακολούθησης μεγαλοφειλετών του Δημοσίου, παρακαλούμε να μας στείλετε, το συντομότερο υνατό, αναλυτικούς πίνακες χρεών για τους οφειλέτες σας με ληξιπρόθεσμα βασικά χρέη προς το Δημόσιο (έσοδα προϋπολογισμού και λογαριασμών εκτός προϋπολογισμού, όπως ΚΑΧΚΕΕΔ κ.λπ.) άνω των 10.000.000 δρχ., που θα αναγράφονται και όλα τα μέτρα που έχετε πάρει για τη διασφάλιση και την είσπραξη των χρεών αυτών, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
Στον πίνακα κάθε οφειλέτη να αναφέρεται αν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η νομική του μορφή, εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αν αυτό είναι σε λειτουργία ή αδράνεια ή έχει λυθεί νόμιμα και πότε, καθώς και ποιοί είναι οι εκπρόσωποί του.
Σε περίπτωση πτώχευσης να αναγράφεται το στάδιο αυτής.
Επίσης, να μας στείλετε συγκεντρωτική κατάσταση, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι οφειλέτες της κατηγορίας αυτής.
Τέλος, εφόσον μετά την αποστολή των υπόψη πινάκων συντρέξει η ανωτέρω σχετική προϋπόθεση και για άλλους οφειλέτες σας (βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 10.000.000 δρχ.) θα στέλνετε και γι' αυτούς τους παραπάνω πίνακες.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο